BL03 레드토석 230

적벽돌
- 사이즈 : 230 x 90 x 57 mm
- ㎡ : 58장
- 1pallet : 1,020장

- made in KOREA

 

 

 

 

 

 

단정하고 견고한 느낌의 레드 토석입니다. 기본 적벽돌의 감성을 살리면서 가로사이즈가 길어 정돈된 분위기를 연출합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#브릭랜드 #시온벽돌 #적벽돌 #레드벽돌 #벽돌가격 #인테리어벽돌

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL03 레드토석 230